Η COLLECT OIL έχει ως αντικείμενο εργασιών τη συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και τη διάθεση τους σε κατάλληλες βιομηχανίες για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια που συλλέγουμε είναι μόνο αυτά που προέρχονται από το τηγάνισμα και όχι τα έλαια που χρησιμοποιούνται στα άλλα είδη μαγειρικής γιατί αυτά έχουν αναμειχθεί με άλλα υλικά και η επεξεργασία τους είναι αδύνατη.
Η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για την παραγωγή βιοκαυσίμων ικανοποιεί τρεις πολύ κρίσιμους σκοπούς.

  • Μειώνεται η χρήση των ορυκτών καυσίμων και αυξάνεται η χρήση καυσίμων και λιπαντικών που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
  • Διασφαλίζεται ότι οι ποσότητες των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων που θα προωθηθούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων, δεν θα ξαναμπούν στη διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή αποκλείεται η περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά για ζωοτροφές ή παράνομα να επανεπεξεργασθούν και να χαρακτηρισθούν ως βρώσιμα.
  • Μειώνεται η επιβάρυνση του αποχετευτικού δικτύου και κατά συνέπεια του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και των ΧΥΤΑ από ρυπογόνα και επικίνδυνα απορρίμματα.

Η συλλογή των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων γίνεται όχι μόνο από επιχειρήσεις αλλά και από ιδιώτες προκειμένου να καλύπτεται όσο το δυνατόν περισσότερο η απαίτηση για  ανακύκλωση.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας φροντίζουμε:

  • να διαθέτουμε δωρεάν κατάλληλους κάδους ειδικών προδιαγραφών σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • να επισκεπτόμαστε πολύ συχνά και σε ώρες που θα σας διευκολύνουν τα σημεία συλλογής προκειμένου να ανανεώνουμε τους κάδους
  • να πλένουμε τους κάδους με κατάλληλα καθαριστικά και να σας τους παραδίδουμε καθαρούς.

 Ειδικά για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στις οποίες ο κάδος ενδέχεται να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του καταστήματος, φροντίζουμε ώστε το προσωπικό μας να διαθέτει βιβλιάριο υγείας και να είναι εκπαιδευμένο σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Επιπλέον για όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις φροντίζουμε έτσι ώστε να γίνεται ευρέως γνωστό ότι συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση διαθέτοντας περιβαλλοντική συνείδηση.

 

Μεσαίος κάδος για επαγγελματική χρήση | χωρητικότητα: 36 λίτρα
Μεγάλος κάδος για επαγγελματική χρήση | χωρητικότητα: 120 λίτρα

Εφόσον επιθυμείτε να σας παραδώσουμε κάδο για τη συλλογή των τηγανισμένων ελαίων παρακαλούμε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 2610 995145 ή στείλτέ e-mail στο info@collectoil.gr